U kojem odnosu treba pomijesati rastvor

smileyyy's picture

U kojem odnosu treba pomijesati 0.5mol/L i 0.1mol/L  vodeni rastvor HCl kiseline da bi se dobio rastvor količinske koncentracije 0.2mol/L? Tacan odg. je 1:3.

Hvala.

milicaradenkovic's picture

c1=0.5 mol/l c2=0.1 mol/l a c3=0.2 mol/l

V3=V2+V1

c1*V1+c2*V2=c3*V3

0.5*V1+0.1*V2=0.2*(V1+V2)

0.5*V1-0.2*V1=0.2*V2-0.1*V2

0.3*V1=0.1*V2

V2/V1=0.3/0.1

V2/V1=3/1

V2:V1=3:1