pH

Alexstrasuz's picture

Ako pomijesamo100cm3 rastvora ciji je pOH=2 sa 900cm3 dobicemo rastvor čiji je pH?

milicaradenkovic's picture

pOH=2 Vu=V1+V2=100+900=1000 ml

pH=14-pOH=14-2=12

(H+)=10(na -pH)=1*10(-12) mol/l

1*10(-12) mol------------------1 l

x mol-----------------------------1 l 

x=1*10(-12)*1/1=1*10(-12) mol/l pa je pH=12

Alexstrasuz's picture

Hmm u zbirci je 11 vjerovatno njihova greska

Alexstrasuz's picture

Zar ne bi trebalo biti 1*10(-12)----------------------0.1L

milicaradenkovic's picture

Jeste verovatno je tu greska dobija se resenje 11. Ja sam uzela ukupnu zapreminu umesto 100 cm3.