Veze

ibrahim 123's picture

.Kojom vrstom veze su nastali sledeći spojevi

Kalcij fluorid

Rubidij oksid

Acetilen

Fluorovodik

Predstaviti ih Luisovom simbolikom!

milicaradenkovic's picture

CaF je jonska veza jer je izmedju metala i nemetala

HF je kovalentna i to polarna kovalentna veza jer je cine dva razlicita nemetala

U acetilenu postoje Londonove sile .