auf bau principi

ibrahim 123's picture

Možel neko objasnit auf bau principe,, nejma na našem jeziku na netu, a engelski baš i neznam,,

milicaradenkovic's picture

Auf bau principi se koriste da se odredi elektronska konfiguracijanekog atoma , jona. Prema tim principima prvo se popunjavaju orbitale koje imaju nizu energiju pa onda orbitale sa visom energijom. Ako imas zajednicke orbitale iste energije Hundovo pravilo glasi da se prvo popunjavaju orbitale koje su prazne pre nego sto se ponovo popune poluprazne orbitale. Popunjavanje je sledece:

1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d7p6f7d7f