Masa jedinjenja u smeši

laticabubica's picture

Smeša NaOH i KOH mase 3,58 g u reakciji sa HCl daje 5,04 g hlorida.Koliko KOH ima u smeši? (R: 1,46g)

milicaradenkovic's picture

NaOH+HCl-------------->NaCl+H2O

KOH+HCl------------->KCl+H2O

m(NaCl)+m(KCl)=5.04 g

m(NaOH)+m(KOH)=3.58 g

n(NaOH)=n(NaCl)

n(KOH)=n(KCl)

(x/40)*/58.5+((3.58-x)/56)*74.5=5.04

1.46*x+4.76-1.33*x=5.04

0.13*x=0.28

x=0.28/0.13=2.15 g je NaOH 

m(KOH)=m(smese)-m(NaOH)=3.58-2.15=1.43 g

laticabubica's picture

Hvala puno :-)