Gasni zakoni

milospfc95's picture

Moze pomoc i oko ovog zadatka? Kolika je masa: a) jEDNOG MOLEKULA VODONIKA?

b) 1*10(7) MOLEKULA HLORA?

milicaradenkovic's picture

1 mol-----------------------------6*10(23)

x mol--------------------------------1 

x=1*1/6*10(23)=1.67*10(-24) mol H2

m(H2)=n(H2)*Mr=2*1.67*10(-24)=3.34*10(-24) g

b) 1 mol-------------------------6*10(23)

x  mol----------------------------1*10(7) 

x=1*1*10(7)/6*10(23)=1.67*10(-17) Cl2

m(Cl2)=n(Cl2)*Mr=71*1.67*10(-17)=1.186*10(-15) g