pH

lilly64's picture

Koju masu amonijaka treba rastvoriti u 1dm3 vode da bi rastvor imao vrijednost pH=10?Pretpostavi da se rastvaranjem amonijaka  ne mijenja zapremina rastvora.Kb(NH3) =1.8*10(-5).

milicaradenkovic's picture

Jel imas rezultat ovog zadatka posto ima neki rezultat ali nikako nemogu da ga dobijem?

lilly64's picture

M(NH3)=0.011g

lilly64's picture

*m(NH3)=0.011g

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam m(NH3)=0.00944 g.