Disocijacija

Selena852's picture

Ako se ravnotežnom sistemu HCOOH ------> HCOO+ Hdoda HNO3 dešava se:
1) suzbijanje disocijacije
2) rastvor postaje manje kiseo
3)Izdvajanje H2
4) kiselost ostaje nepromjenja
5) rastvor postaje jače kiseo; 
Molim pomoć. :) 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim kada se doda HNO3  da se povecava koncentracija H+ jona i rastvor postaje jace kiseo. Odgovor je pod 5.

Winkler's picture

...i suzbija se disocijacija mravlje kiseline (1) zbog povecanja koncentracije protona sto potpuno odgovra Le Chatelieovom principu pomeranja hemijske ravnoteze.

Samo sto ukoliko se radi o ravnoteznom procesu, a u ovde je to slucaj, strelica koja bi odgovarala situaciji je <=>, ne ------>.