procenat

hemija5's picture

Negaseni krec sadrzi 10% necistoce. Koliko je negasenog kreca potrebno da bismo dobili 14,8 grama gasenog kreca?

milicaradenkovic's picture

CaCO3------------->CaO+CO2

CaO+H2O------------------>Ca(OH)2

Ako ima negaseni krec 10% necistoca onda ima 90% cistog CaO.

n(CaO)=m/Mr=14.8/56=0.264 mol

n1(CaO)=n(CaO)*Mrt=0.90*0.264=0.2376 mol

n(Ca(OH)2)=n1(CaO)=0.2376 mol

m(Ca(OH)2)=n(Ca(OH)2)*Mr=0.2376*74=17.5824 g

milicaradenkovic's picture

Zadatak je pogresno uradjen .Ja sam permutovala gaseni i negaseni krec.Evo ispravke zadatka

n(Ca(OH)2)=m/Mr=14.8/74=0.2 mol

n(CaO)=n(Ca(OH)2)=0.2 mol

n1(CaO)=n(CaO)*w(CaO)=0.2*0.9=0.18 mol

m(CaO)=n1(CaO)*Mr=56*0.18=10.08 g

hemija5's picture

Hvala, mozete li mi reci zasto je ovo jednako?   n(CaO)=n(Ca(OH)2)=0.2 mol

milicaradenkovic's picture

Zbog reakcije.