Ugljovodonici

marinar's picture

Treba mi pomoc oko ovog zadatka..

Koliko masenih procenata kalcijum-karbida sadrzi tehnicki uzorak,ako se iz 20 g ovog uzorka,nakon dodatka viska vode i propustanja nastalog gasa kroz bromnu vodu,dobija 86,5g tetrabrom etana.

Unaprijed zahvalna :)

milicaradenkovic's picture

CaC2+2H2O------------------>Ca(OH)2+C2H2

C2H2+2Br2--------------------->C2H2Br4

n(C2H2Br4)=m/Mr=86.5/346=0.25 mol

n(C2H2)=n(C2H2Br4)=0.25 mol

n(CaC2)=n(C2H2)=0.25 mol

m(CaC2)=n(CaC2)*Mr=0.25*64=16 g

w(CaC2)=m(CaC2)/m(uzorka)

w(CaC2)=16/20=0.80=80 %

marinar's picture

Hvala puno a samo da pitam kad u zadatku imamo 10% primjesa kako taj podatak za izradu zadatka koristimo.

Npr.ako ja imam da izracunam koliko grama kalcijum-karbida,ako je zapremina etina 1 dm3 i u sobi je 10 % primjesa.ja preko jednacine izracunam koliko je kg kalcijum karbida i sad ne znam da li rezultat mnozim sa o,10 ili ...posto je 10 % primjesa ?

milicaradenkovic's picture

Kada imas 10% primesa ti na osnovu toga vidis koliko ti je cistog kalcijum karbida u uzorku i sa tim brojem mnozis ukupnu kolicinu kalcijum karbida da bi dobio kolicinu cistog kalcijum karbida.