Saponifikacija

Ancica97's picture

Izracunajte zapreminu rastvora NaOH(c=3mol/l) potrebnog za potpunu saponifikaciju 40,3g tripalmitoilglicerola (C51H98O6).

milicaradenkovic's picture

C51H98O6+3NaOH--------------------->C3H8O3+3C16H31O2Na

n(C51H98O6)=m/Mr=40.3/806=0.05 mol

n(NaOH)=3*n(C51H98O6)=3*0.05=0.15 mol

V(NaOH)=n(NaOH)/c=0.15/3=0.05 l=50 ml