Gasoviti hlorovodonik

Prima972's picture

Koju kolicinu gasovitog hlorovodonika moze da adira ona kolivina acetilena koja nastaje iz 256 g kalcijum karbida koji sadrzi 25%necistoce?

milicaradenkovic's picture

CaC2+2H2O---------------->C2H2+Ca(OH)2

C2H2+HCl------------------>C2H3Cl

n(CaC2)=m/Mr=256/64=4 mol

ako ima 25% necistoce onda je on 75% cist CaC2

n1(CaC2)=n(CaC2)*w=0.75*4=3 mol

n(C2H2)=n(CaC2)=3 mol

n(HCl)=n(C2H2)=3 mol