Rastvot

milan999's picture

Izracunaj zapreminu 36% hloridne kisjeline gustine 1,18g/cm3 koja je potrebna za pripremanje 300g 10% rastvora te kisjeline.

milan999's picture

Rjesenje je 70,69g rastvora hloridne kisjeline

milicaradenkovic's picture

ms=mr*w=300*0.1=30 g

mr=ms/w=30/0.36=83.33 g

V=mr/ro=83.33/1.18=70.62 cm3 36% HCl

milan999's picture

Hvala !!!