Stehiometrija

NaukaUSvemu's picture

Koliko cm3 CO2 nastaje sagorijevanjem 0,5mol propina?

Unapred hvala!

milicaradenkovic's picture

C3H4+4O2-------------->3CO2+2H2O

n(C3H4)=0.5 mol

n(CO2)=3*n(C3H4)=3*0.5=1.5 mol

V(CO2)=n(CO2)*Vm=1.5*22.4=33.6 l=33600 ml