Stehiometrija

milan999's picture

Kolika je zapremina vazduha potebna za sagorijevanje 200 g ugljenik(II)oksida u ugljenik(IV)oksidu pri normalnim uslovima ako je zapreminski udio kiseonika u vazduhu 21% ?

milicaradenkovic's picture

2CO+O2--------------->2CO2 

n(CO)=m*/Mr=200/28=7.14 mol

n(O2)=n(CO)/2=7.14/2=3.57 mol

V(O2)=n(O2)*Vm=22.4*3.57=80 l

w(O2)=V(O2)/V(vazduha)

V(vazduha)=V(O2)/w(O2)=80/0.21=381 l

milan999's picture

Hvala !!!