Stehiometrija

milan999's picture

Reakcijom natrijuma i i 5,6dm3 hlora pri normalnim uslovima dobija se 25g natrijum-hlorida. Odredi prinos smješe.

milan999's picture

Rješenje je:

85,47 %

milicaradenkovic's picture

2Na+Cl2---------------->2NaCl

n(Cl2)=V(Cl2)/Vm=5.6/22.4=0.25 mol

n(NaCl)=n(Cl2)*2=0.25*2=0.5 mol

m(NaCl)=n(NaCl)*Mr=0.5*58.5=29.25 g

w(smese)=m/m(NaCl)=25/29.25=0.8547=85.47 %

milan999's picture

Hvala!!!