Stehiometrija

milan999's picture

Izračunati zapreminu 68% rastvora nitratne kisjeline gustine ro=1,4g/cm3 koja je potrebna za reakciju sa natrijum-hidroksidom da se dobije 0,5 mola natrijum-nitrata.

HNO+ NaOH  =  NaNO+ H2O

milicaradenkovic's picture

Da ne pisem reakciju

n(HNO3)=n(NaNO3)=0.5 mol

m(HNO3)=n(HNO3)*Mr=0.5*63=31.5 g

mr=m(HNO3)/w=31.5/0.68=46.32 g

V(HNO3)=mr/ro=46.32/1.4=33.08 cm3 68% rastvora

milan999's picture

Hvala !

milan999's picture

Hvala !