Ravnoteža

IvanArsic's picture

Izracunajte konstsntu ravnoteže reakcije: 2H2(g) povratna H2(g)+I2(g)
Na 448°C ako su na toj temperaturi parcijalni pritisci gasova u stanju ravnoteže jednaki: p(H2)=7,5 x10 na -3,p(I2)= 4,3x10 na -5 bar,p(HI)=4x10 na -3bar.

Winkler's picture

Parcijalni pritisci su ekvivalentni koncentracijama gasova u ravnoteznoj smesi tako da, ukoliko umes da napises izraz za kostantu ravnoteze, znaces i kako da izracunas istu.

Pozdrav.

IvanArsic's picture

Uradio sam. Negde sam bio zeznuo sa prefiksom pa bi je rezultat bio cudan. Zato sam postavio. Hvala :)