Ravnoteža :3

IvanArsic's picture

Kako ce uticati smanjenje pritska na položak ravnoteže sledeceg sistema:
2H2(g)+O2(g) povratna 2H2O(g)?

kowalsky's picture

Jesi pročitao malo nešto o L Šateljeovom principu? Našao neki sličan primer?

Spomenuti princip kaže da smanjenje pritiska (povećanje zapremine) pomera ravnotežu u smeru većeg broja molekula.

IvanArsic's picture

Po Le Šateljeovom principu ravnoteža se pomera u pravcu gdd postoji manji spoljasnji uticaj na sistem.U knjizi nema ništa,skoro pa ds nisu ni pomenuli. Ali zato su dali da mi radimo..

IvanArsic's picture

Dobro je! Sad san shvatio. Hvala ti :)