Reakcije sa glukozom

IIvana Bojovic's picture

1. Napisati Benediktovu reakciju na glukozu.

milicaradenkovic's picture

RCHO+2Cu(citrate)22---------------------->RCOOH+Cu2O+2H2O

IIvana Bojovic's picture

hvala