stehiometrija

Nenaaa's picture

Ako se pomesa  28g gvozdja i 16g sumpora, pa se sve stopis, da li neki reaktant ostaje u visku?

milicaradenkovic's picture

Fe+S---------------->FeS

n(Fe)=m/Mr=28/56=0.5 mol

n(S)=m/Mr=16/32=0.5 mol nista nije u visku.

Nenaaa's picture

Hvala