Hiralni C atom

Hemicar5's picture

Da li je hiralni C atom onaj koji je svim vezama vezan za drugu grupu ili atom, ili onaj C atom koji je sa sve cetiri veze vezan za drugu grupi ili atom? Drugim recima, da li je C atom koji je dvotrukom vezom vezan za kiseonik, jednostrukom za vodonik i jednostrukom za metil grupu hiralni C atom? On je svim vezama vezan za razlicitu grupu/atom. Da li je to asimetrican C atom?

milicaradenkovic's picture

Hiralni C atom je C atom za koji su vezane 4 razlicite funkcionalne grupe. Da on je svim vezama vezan za razlicitu grupu/atom.

Hemicar5's picture

Da li to znaci da je ovaj C atom koji sam ja naveo hiralni? On nema cetiri veze, zato sto je jedna dvostruka, ali je sa te tri veze koje ima vezan za drugu grupu/atom. Da li je on onda hiralni ili da bio bio hiralni mora striktno da bude vezan samo sa cetiri veze?

milicaradenkovic's picture

Da.