stehiometrija

hemija5's picture

Odredi molekulsku formulu oksida sumpora u kome je odnos mase sumpora i mase kiseonika 2:3.

milicaradenkovic's picture

m(S):m(O)=2:3

m(O)=3 g a m(S)=2 g

n(O)=m(O)/Mr=3/16=0.1875 mol

n(S)=m(S)/Mr=2/32=0.0625 mol

n(S):n(O)=0.0625:0.1875/:0.0625

n(S):n(O)=1:3 i formula je SO3

 

hemija5's picture

Hvala, kako da znam sa cime da podelim kada dodjem do ovog koraka ?n(S):n(O)=0.0625:0.1875/:0.0625

milicaradenkovic's picture

Sa onom kolicinom koja je manja.