elektroliticka disocijacija

Nenaaa's picture

Koliko jona kalijuma, a koliko hidroksidnih jona ima u 400g 5% rastvora kalijum-hidroksida?

milicaradenkovic's picture

w=m/mr

m=w*mr=400*0.05=20 g KOH

n=m/Mr=20/56=0.357 mol

KOH--------------->K+ + OH-

n(K+)=n(OH-)=n(KOH)=0.357 mol

N(OH-)+n(OH-)*Na=6*10(23)*0.357=2.142*10(23)

N(K+)=N(OH-)=2.142*10(23)

Nenaaa's picture

Hvala, a kako da znam da je ovo jednako n(K+)=n(OH-)=n(KOH)=0.357 mol? Je l zato sto je svuda ispred 1? I samo me jos zanima zasto se ovo N sabira ? N(OH-) +n(OH-)*Na=6*10(23)*0.357=2.142*10(23)

milicaradenkovic's picture

Jeste zato sto je svuda 1 a ovo N(OH-)+n(OH-) nije + nego znak = ali sam u kucanju pogresila.