elektroliticka disocijacija

Nenaaa's picture

Izracunaj broj jona (katjona i anjona) u rastvoru koji se dobija mesanjem 71g natrijum-sulfata i 529g vode. Odredi maseni procentni sastav dobijenog rastvora.

milicaradenkovic's picture

w=ms/mr

w=71/(71+529)=0.1183=11.83 % Na2SO4

Na2SO4------------------->2Na+ + SO42-

n=m/Mr=71/142=0.5 mol Na2SO4

n(Na+)=2*n=2*0.5=1 mol

N(Na+)=n(Na+)*Na=1*6*10(23)=6*10(23) 

n(SO42-)=n=0.5 mol

N(SO42-)+n(SO42-)*Na=0.5*6*10(23)=3*10(23)

n(vode)=m/Mr=529/18=29.39 mol

H2O-------------->2H+ + OH-

n(H+)=2*n(vode)=2*29.39=58.78 mol

N(H+)=n(H+)*Na=58.78*6*10(23)=3.5268*10(25)

n(OH-)=n(vode)=29.39 mol

N(OH-)=n(OH-)*Na=29.39*6*10(23)=1.7634*10(25)

Nenaaa's picture

Hvala, da li je bilo potrebno da racunamo za OH i H? Kod nas u resenju pise samo za jone natrijuma i sulfatne jone

milicaradenkovic's picture

Ne moras nego nisi napisala sta se tacno trazi pa sam ja izracunala.