elektroliticka disocijacija

Nenaaa's picture

Koliko grama natrijum-hidroksida teba sipati u 100 grama rastvora 98% sulfatne kiseline tako da postane neutralan?

milicaradenkovic's picture

2NaOH+H2SO4--------------->Na2SO4+2H2O

ms=mr*w=100*0.98=98 g

n=ms/Mr=98/98=1 mol

n(NaOH)=2*n=2*1=2 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=2*40=80 g

Nenaaa's picture

Hvala, a da nije nista bilo ispred NaOH, da li bi molovi bili jednaki kiselini?

milicaradenkovic's picture

Da.