Terc-butanol

Jeca Todorovic's picture

Za industrijsko dobijanje terc-butanola propustan je 2 metil-propen kroz 100 dm3 vodenog rastvora sulfatne kiseline,gustine ro=1,3951 g/cm-3,u kojem je sadrzaj kiseline iznosio 50 mas%.izracunaj sadrzaj sulfatne kiseline nakon odvodjenja 18,5 kg dobijenog terc-butanola.Racunati da je prinos reakcije 100%.

Hvala

milicaradenkovic's picture

CH3CH(CH3)2+H2O(H2SO4)---------------->CH3CHOHCH3

mr=ro*V=100*10(3)*1.3951=139510 g H2SO4

ms=w*mr=0.5*139510=69755 g

18.5 kg-----------------------x kg

74 g-----------------------------------18 g

x=18*18.5/74=4.5 kg vode

mr1=mr-m(vode)=139510-4500=135010 g H2SO4

w1=ms/mr1=69755/135010=0.517=51.7 % H2SO4