rastvori

hemija5's picture

Neutralizacijom NaOH sa HCl, dobijeno je 5,85g NaCl. Odrediti:
a) masu 10% rastvora NaCl cija je masa 5,85g NaCl
b) masu NaOH koji je neutralisao rastvora HCl izraziti:
-molovima
-molekulima
-gramima

Hemicar5's picture

NaOH+HCl=NaCl+H2O

m(NaCl)=5,85g

a) mr(NaCl)=?

w=10%=0,1

mrs=5,85g

mr=mrs/w=5,85g/0,1=58,5g NaCl

b) m(NaOH)=?

M(NaOH)=40g/mol

M(NaCl)=58,5g/mol

40g/mol:x=58,5g/mol:5,85g

x=4g NaOH

n(NaOH)=m/M=4g/40g/mol=0,1mol

N=0,1*6,022^23=6,022*10^22 molekula NaOH

hemija5's picture

Hvala, ali meni nije jasan tekst zadatka. Pod a) kako da izracunam masu rastvora kad mi je vec data, ovde pise odrediti masu rastvora NaCl cija je masa… .Zar nije to vec dato?? ? Ovo pod b) pise koji je neutralisao rastvora HCl.Koliko je neutealisao HCl?? Kao da nesto nedostaje… .Mozete li mi malo bolje to objasniti?

milicaradenkovic's picture

a) Tebi je data masa supstance NaCl a trazi se masa rastvora NaCl.

b) Trazi se masa NaOH koja neutralise HCl ne trazi se i masa HCl.

hemija5's picture

Hvala, a zasto se onda pod b) ne racuna i HCl?

milicaradenkovic's picture

Zato sto se HCl neutralise sa NaOH.

hemija5's picture

I da li se onda gleda samo sta je nastalo?

milicaradenkovic's picture

Da.

jelenalara's picture

Za neutralizaciju 5g rastvora NaOH utroseno je 20 cm3 rastvora HCL cija je c=0,2 mol/dm3. Kolika je procentna koncentracija rastvora NaOH?

Jel moze neko da ga uradi

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.