molekuli

hemija5's picture

Izracunati broj molekula HCl koja reaguje sa 18g CaO.

milicaradenkovic's picture

CaO+2HCl---------------->CaCl2+H2O

n(CaO)=m/Mr=18/56=0.321 mol

n(HCl)=2*n(CaO)=2*0.321=0.642 mol

N(HCL)=n(HCl)*Na=0.642*6*10(23)=3.852*10(23)

hemija5's picture

Hvala, da li je moglo na drugi nacin?

milicaradenkovic's picture

Ne.