Elementi III a grupe p.s.e..

Prima972's picture

U industrijskom procesu proizvodnje aluminijuma iz boksita kao medjuproizvod se dobija aluminijum-hidroksid ,Al(OH)3,koji se zarenjem prevodi u glinicu ,Al2O3..Izracunajte koliko je  aluminijum-hidroksida potrebno za dobijanje 200kg glinice..

Prima972's picture

Najvaznija legura aluminijuma -duraluminijuma sadrzi pored aluminijuma 4% bakra i po 0,5% mangana i magnezijuma .Izracunajte koliko je kilograma Al,Cu,Mn, i Mg potrebno za proizvodnju 1t duraluminijuma...

Hvala unpred!!

Prima972's picture

Termitni postupak zavarivanja gvozdenih predmeta se zasniva na reakciji:

Fe2O3(s)+2Al(s)*****Al2O3 (s)+2Fe (s).Izracunajte standardnu entalpiju ove reakcije...

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

1. boksit-------------------->Al(OH)3 medjuproizvod

2Al(OH)3------------------->Al2O3+3H2O

m(glinice, Al2O3)=200 kg

n(Al2O3)=m/Mr=200*1000/102=1960.78 mol

n(Al(OH)3)=2*n(Al2O3)=3921.56 mol

m(Al(OH)3)=n(Al(OH)3)*Mr=3921.56*78

m(Al(OH)3)=305881 g=305.881 kg

2. Fe2O3(s)+2Al(s)------------------>Al2O3(s)+2Fe(s)

deltaH(Al)=0 i deltaH(Fe)=0

deltaH(Al2O3)= -1674.1 kJ/mol

deltaH(Fe2O3)= -821.4 kJ/mol

deltaH=deltaH(Al2O3)+2*deltaH(Fe)-deltaH(Fe2O3)-2*deltaH(Al)

deltaH= -1674.1+0-(-821.4)-0

deltaH= -852.7 kJ/mol

milicaradenkovic's picture

duraluminijum

w(Al)=100-w(Mn)-w(Cu)-w(Mg)

w(Al)=100-4-0.5-0.5=95 %

m(Al)=1000*0.95=950 kg

m(Mg)=1000*0.005=5 kg

m(Cu)=1000*0.04=40 kg

m(Mn)=1000*0.005=5 kg