III a grupa p.s.e.

Prima972's picture

pri zagrevanju na vazduhu fino usitnjeni aluminijum sagoreva bljestavim plamenom uz izdvajanje velike kolicine toplote:

2AL+1,5O2====AL2O3

delta r H=  -1670

Izracunajte koliko se toplote oslobadja pri sagorevanju 81 kg aluminijuma..

milicaradenkovic's picture

2Al+1.5O2-------------->Al2O3

n(Al)=m/Mr=81*1000/27=3000 mol

Q=deltaH*n= -1670*3000= -5010000 kJ= -5010 MJ