Elementi 14.grupe

VladimirGM 5's picture

Dobijanje tesko rastvornih jedinjenja:a)kalaj(II)-hidroksida iz kalaj (II)-hlorida,b)olovo(II)-sulfata iz acetata,c)kalcijum-karbonata iz kalcijum-hidroksida.Jednacine reakcija napisati u jonskom obliku.

milicaradenkovic's picture

a) SnCl2+2NaOH-------------->Sn(OH)2+2NaCl

b) (CH3COO)2Pb+H2SO4------------------>PbSO4+2CH3COOH

c) Ca(OH)2+H2CO3---------------->CaCO3+2H2O jonski oblik napisi sam samo pazi H2O ostaje u molekulskom obliku.

Gliga97's picture

Hvala ti :)