brzina reakcije

goranspax's picture

Kako se menja brzina hemijske reakcije:
2A + B -----------> A2B
Ako se koncentracija supstance A poveca dva puta a koncentracija supstance B smanji dva puta

milicaradenkovic's picture

2A+B----------------->A2B

v=k*(A)2*(B)

(B)1=(B/2)

(A)1=2*(A)

v1=k*(2*A)2*(B/2)

v1=k*4(A)2*(B/2)

v/v1=k*(A)2*(B)/k*(2*(A)2*(B))

v/v1=1/2

v1=2*v i brzina se povecala 2 puta