Empirijska formula

Lana2508's picture

Odnos atoma u oksidu jednog elementa iznosi 1:2,a odnos masa elementa i kiseonika 3:8.Odrediti relativnu atomsku masu tog elementa.

Ako moze i postupak,a ne samo resenje.Unapred hvala.

milicaradenkovic's picture

Ar(X):Ar(O)=1:2 a m(X):m(O)=3:8

Ar(X):2Ar(O)=3:8

Ar(X):2*16=3:8

Ar(X)*8=2*16*3

Ar(X)=96/8=12