Stehiometrija 1

Srdjan's picture

1. Vodeni gas ( smesa ugljenik(II)-oksida i vodonika) dobiva se propustanjem vodene pare preko usijanog uglja C+H2O=CO+H. Koliko se kubnih metara vodenog gasa , merenog pri normalnim uslovima moze da se dobije iz 30kg uglja?

 

milicaradenkovic's picture

C+H2O------------------>CO+H2

n(C)=m(C)/Mr=30*10(3)/12=2500 mol

n(CO)=n(C)=2500 mol

V(CO i H2)=n(CO)*Vm=22.4*2500=56000 l=56 m3