Geoloski zadatak iz stehiometrije

Srdjan's picture

Ruda galenit (PbS) sadrzi 40% jalovine.Koliko ce se dobiti olova przenjem 500kg te rude u prisustvu vazduha , a zatim redukcijom dobivenog oksida pomocu uglja?

milicaradenkovic's picture

PbS+vazduh---------------------->PbO

2PbO--------------------->2Pb+O2

Ako ima 40% jalovine onda ima 60% PbS.

m([PbS)=m(rude)*0.6=50*0.6=30 kg

n(PbS)=m(PbS)/Mr=30*10(3)/239=125.52 mol

n(PbO)=n(PbS)=125.52 mol

n(Pb)=n(PbO)=125.52 mol

m(Pb)=n(Pb)*Mr=207*125.52=25.98 kg