Ravnoteza

Miree's picture

U reakciji H2(g) + J2(g) ⇔ 2SO3 pod odredjenim uslovima uspostavlja se ravnoteza pri koncentraciji H2 od 0,12 mol/l, J2 od 5,28mol/l i HJ od 5,64mol/l. Brojna vrednost konstante ravnoteze ove reakcije iznosi?
Resenje 50,2

milicaradenkovic's picture

H2+I2------------------>2HI

K=(HI)rav.2/(H2)rav.*(I2)rav.

K=(5.64)2/0.12*5.28=50.2