Silicijum

Hemicarka5's picture

Koliko je kilograma masne sode koja sadrzi 95% NaOH i pijeska koji sazdrzi 90% SiO2 potrebno za dobijanje 1l natrijum-silikata,Na2SiO3?

milicaradenkovic's picture

2NaOH+SiO2------------------->Na2SiO3+H2O

V(Na2SiO3)=1 l

1 mol---------------------22.4 dm3

x mol-----------------------1 dm3

x=1*1/22.4=00.0446 mol Na2SiO3

n(NaOH)=2*n(NaSiO3)=0.0446*2=0.0892 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.0892*403.57 g

m(masne sode)=0.95*3.57=3.39 g=3.39*10(-3) kg

n(SiO2)=n(Na2SiO3)=0.0446 mol

m(SiO2)=n(SiO2)*Mr=60*0.0446=2.68 g

m(peska)=0.9*2.68=2.41 g=2.41*10(-3) kg

milicaradenkovic's picture

Izvini kod mase NaOH je 0.0892*40=3.57 g

Hemicarka5's picture

Hvala :) Ali u resenju u zbirci m(masne sode)=689,7kg i m(peska)=546.8kg...Ali u svakom slucaju hvala :)

milicaradenkovic's picture

Da li je tebi u zadatku data zapremina ili masa jer ako je ovo 1 1 t resenje je tacno a ako je 1 l resenje je ovo sto sam ja napisala

milicaradenkovic's picture

Ako se 1 odnosi na 1 t resenje je sledece.

m(Na2SiO3)=1 t

n(Na2SiO3)=m(Na2SiO3)/Mr=1000*1000/122=8197 mol

n(NaOH)=2*n(Na2SiO3)=8197*2=16394 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*40=16394*40=655760 g

m(masne sode)=m(NaOH)/w(NaOH)

m(masne sode)=655760/0.95=690273 g=690.27 kg

n(SiO)=n(NaSiO3)=8197 mol

m(SiO2)=n(SiO2)*Mr=8197*60=491820 g

m(peska)=m(SiO2)/w(SiO2)

m(peska)=491820/0.9=546467 g=546.467 kg

Hemicarka5's picture

U zadatku pise 1l ali je moguce da je greska,posto je rezultat tacan samo ako ga resavas po tome da se to 1 odnosi na 1t.Hvala mnogo! :)