Hidroliza i pH

ibrahim 123's picture

Prikaži jednadžbama reakcije hidrolize sledećih vodenih rastvora soli

bakar(II) sulfat

aluminij nitrat

amonij perhlorat

kalcij perhlorat 

i navedite područje pH vrednosti

 

milicaradenkovic's picture

CuSO4+2H2O----------------->Cu(OH)2+H2SO4 pH=7  neutralna so

NH4ClO4+H2O----------------->NH4OH+HClO4 pH<7 kisela so

Ca(ClO4)2+2H2O------------------->Ca(OH)2+2HClO4 pH=7 neutralna so

Al(NO3)3+3H2O--------------->Al(OH)3+3HNO3 pH<7 jer je kisela so.

Nikola009's picture

Zar sa bakar (II) sulfatom ne nastaje kompleks?