Empirijska formula kristalohidrata

Millen's picture

Koja je empirijska formula kristalohidrata koji se sastoji iz 18,48 % natrijuma, 25,77% sumpora, 19,21% kiseonika i 36,42% vode ? 

 

milicaradenkovic's picture

w=18.48% Na

n(Na)=m/Mr=18.48/23=0.803 mol

n(H2O)=m/Mr=36.42/18=2.023 mol

n(S)=m/Mr=25.77/32=0.805 mol

n(O)=m/Mr=19.21/16=1.2 mol

n(Na):n(S):n(O):n(H2O)=0.803:0.805:1.2:2.023/:0.803

n(Na):n(S):n(O):n(H2O)=1:1:1.5:2.5/*2

n(Na):n(S):n(O):n(H2O)=2:2:3:5 i formula je Na2S2O3*5H2O