alkani,alkeni,alkini

Marina's picture

Kako da napisem reakciju :a) hidratacije propena; b)dehidrohalogenovanje 1,2 dihlor butana?

milicaradenkovic's picture

a) CH3CH=CH2+H2O------------------------>CH3CH(OH)CH3

b) CH2ClCHClCH2CH3--------------------->CH2=CHCH2CH3+Cl2