GUSTINA

ica's picture

Upomoć, ako neko može da pomogne. :) Kako da izračunam gustinu 85% sumporne  kiseline, ako su to jedini podaci koje imam ?

 

Hvala !

milicaradenkovic's picture

Nikako jer ti treba gustina kiseline i zapremina.