Dobijanje gasa i gramaza soli

aristotel27's picture

U reakciji izmedju dovoljne kolicine natrijum-hidroksida i 12g amonijum-karbonata dobija se gas koji potpuno neutralise 50,7g  rastvora hlorovodicne kiseline masenog udela w=0.36.Koliko grama soli se dobija u reakciji neutralizacije?

milicaradenkovic's picture

2NaOH+(NH4)2CO3------------------>Na2CO3+2NH3+2H2O

NH3+HCl------------------>NH4Cl

n((NH4)2CO3)+m/Mr=12/96=0.125 mol

n(NH3)=n((NH4)2CO3)*2=0.125*2=0.25 mol

ms=mr*w

ms=50.7*0.36=18.252 g

n(HCl)=ms/Mr=18.252/36.5=0.5 mol u visku je HCl jer je odnos molova iz jednacine 1:1

n(NH4Cl)=n(NH3)=0.25 mol

m(NH4Cl)=n(NH4Cl)*Mr=0.25*53.5=13.375 g

 

aristotel27's picture

hvala