Ravnoteza

Makicaaa's picture

1.Prilikom sinteze fozgena (CO+Cl2=COCl2) u sudu od 2 dm3 uspostavljena je ravnoteza,pri cemu se u sudu nalazi 0,400 molova hlora i 1,600 molova fozgena.Kc ove reakcije iznosi 1.33 mol/dm3.Izracunati koliko se molova CO nalazi u datom sudu u stanju ravnoteze.resenje 6.02 mol

2.Smesa 105,6 g Br2 i 2,061 g H2 je u balonu od 3 dm3 zagrejana na 427 stepeni C.Po uspostavljanju ravnoteze opisane sledecom jednacinom:H2+Br2=2HBr nadjeno je da balon sadrzi 0,849 g H2. a)Izracunati ravnotezne koncentracije H2,Br2 i HBr. b)Izracunati Kc za ovu reakciju.resenje: a ) H2=0,14 mol/dm3 Br2=1.7 10 na -2 i HBr 0,41 mol/dm3     b)Kc je 71

Hvala unapred!

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema

1. CO+Cl2------------------->COCl2

{Cl2}=n/V=0.4/2=0.2 mol/l

{COCl2}=n/V=1.6/2=0.8 mol/l

K={COCl2}/{CO}*{Cl2}

1.33=0.8/{CO}*0.2

{CO}=0.8/0.2*1.33

{CO}=3.0075 mol/l

n(CO)={CO}*V=3.0075*2=6.015 mol

milicaradenkovic's picture

2. H2+Br2------------------>2HBr

{H2}rav.=n/V=m/Mr*V

{H2}rav.=0.849/2*3=0.14 mol/l

m{H2}izreag.=m{H2}poc.-{H2}rav.=2.061-0.849=1.212 g

n(H2)izreag.=m(H2)izreag./Mr=1.212/2=0.606 mol

n(Br2)izreag.=n(H2)izreag.=0.606 mol iz jednacine jer je odnos molova 1:1

m{Br2}izreag.=n(Br2)izreag*Mr=0.606*160=96.96 g

m(Br2)rav.=m(Br2)poc.-m(Br2)izreag.=105.6-96.96=8.64 g

n(Br2)rav.=m(Br2)rav./Mr=8.64/160=0.054 mol

{Br2}rav.=n(Br2)rav./V=0.054/3=0.017 mol/l=1.7*10(-2) mol/l

n(HBr)rav.=n(H2)izreag.*2=2*0.606=1.212 mol

{HBr}rav.=n(HBr)rav./V=1.212/3=0.41 mol/l

Kc={HBr}rav.*2/{H2}rav.*{Br2}rav.

Kc=(0.41)*2/1.7*10(-2)*0.14=70.6

 

Nena's picture

Imam jedno pitanje za prvi zadatak. Zar se u izraz za Kc ne ubacuju ravnotezne koncentracije, odnosno ono sto nije izreagovalo? U ovom slucaju bi to moglo da se napise kao 0.8-x i 0.2-x?
Hvala :)