aktivirani kompleks

nata.peach's picture

kako se objašnjava aktivirani kompleks ? kao neko prelazno stanje u toku hemijske reakcije ili ??

milicaradenkovic's picture

Aktivirani kompleks je prelazno stanje koje se formira prilikom prelaska reaktanata u proizvode.Aktivirani kompleks je struktura koja rezultira maksimumom energije duz reakcionog puta.