hemijska veza

nolenk's picture

 Najača hemijska veza je--------------------, a najslabija-------------------.

milicaradenkovic's picture

Najjaca hemijska veza je kovalentna veza a najslabije su Van der valsove veze.