reakcije

nolenk's picture

Napisati reakciju terc-butanola sa natrijumom i imenovati nastali proizvod po IUPAC-u.

milicaradenkovic's picture

2CH3C(CH3)2OH+2Na---------------------->2CH3C(CH3)2ONa+H2

CH3C(CH3)2OH natrijum terc butanoat