Razblazivanje rastvora - zadatak

ica's picture

Kako da rešim sledeći zadatak? Interesuje me ceo postupak.

 

Kolika masa vode je potreba da bi se razblaživanjem rastvora azotne kiseline masenog udela 65 % dobilo 400 grama rastvora masenog udela 10 %?

 

Hvala unapred !

milicaradenkovic's picture

ms2=mr2*w2=400*0.10=40 g

ms1=ms2=40 g

mr1=ms1/w=40/0.64=61.54 g

m(vode)=mr1-ms1=61.54-40=21.54 g