Brzina hemijske reakcije

Andjela.Zoran's picture

Kako na brzinu hemijske reakcije utice zagrevanje reakcionog sistema? Hvala na odgovoru unapred :))

milicaradenkovic's picture

Zagrevanjem sistema povecava se kineticka energija cestica i samim tim se povecava brzina hemijske reakcije.