Dvovalentni metal

aristotel27's picture

Odredite Ar dvovalentnog metala koji reaguje sa H2O,ako u toj reakciji nastane 3,7g baze i 0,05 molova vode.

milicaradenkovic's picture

Ako neki metal reaguje sa vodom nemoze da nastane kao proizvod voda nego verovatno H2. Proveri jos jednom tekst zadatka.

aristotel27's picture

tako pise (odstanpano na papiru),ali si upravu verovatno je H2...

milicaradenkovic's picture

M+2H2O------------------>M(OH)2+H2

n(H2)=0.05 mol

n(M(OH)2)=n(H2)=0.05 mol

Mr(M(OH)2)=m/n(M(OH)2)

Mr(M(OH)2)=3.7/0.05=74 g/mol

Mr=Ar(M)+2*Ar(O)+2*Ar(H)

74=Ar(M)+32+2

Ar(M)=74+34=40 g/mol i to je kalcijum.

 

aristotel27's picture

ok hvala ti